Fredag den 13. november 2015 kl. 12.15 – 18.00

12.15 Velkomst v./ Generalsekretær Peter Jon Larsen, Foreningen NORDEN
12.20 Oplæg: Democracy, Freedom of speech and Freedom of Association
v./ Professor Christian Rostbøll, KU
13.00 TEMA belyses og problematiseres af:

Mrs. Rasma Pipike, Foundation for Public Participation,Letland
Mrs. Darja Akhutina, generalsekretær, Ass. for cooperation with Baltic Sea countries( NORDEN), Rusland
Mrs. Merle Haruoja, Estlands Institut for Menneskerettigheder
Mrs. Regina Sabaliauskiene, direktør for Center for Innovativ Uddannelse, Litauen
Dr. Sergey S. Sudakov, FN forbundet, Rusland
Henrik Wilen, Forbundssekretær i FNF, Finland
Moderator: Brita Kvist Hansen

15.00 Kaffepause
15.30 Debat mellem paneldeltagerne og deltagere i konferencen
v/ moderator.
Drøftelse af konferencetemaet og problemformuleringen (Chr. Rostbøll `s).
17.15 Opsummering v./ Moderator Brita Kvist Hansen
17.30 Indlæg v/ Jens Nytoft Rasmussen
Seniorrådgiver  Estland, Letland, Barentsregionen, Rusland, Østersøregionen, Hviderusland, Litauen – repræsentant for Nordisk Ministerråd
17.45 Præsentation af slutdokument
Afslutning v/ Generalsekretær Peter Jon Larsen, Foreningen NORDEN